تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

AMC Handbook of Clinical Assessmentشناسه محصول: 687007
موجود

AMC Handbook of Clinical Assessment

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

AMC Handbook of Clinical Assessment

AMC Handbook of Clinical Assessment

The AMC Handbook of Clinical Assessment publication is a comprehensive guide to clinical medical practice in  Australia. It is designed around self-test clinical tasks with accompanying commentaries and performance guidelines reflecting best practice principles. The handbook is the third in a series of publications prepared by the AMC to support IMGs preparing for the Clinical Exam.

کتاب راهنمای ارزیابی بالینی AMC ،راهنمای جامع پزشکی بالینی در استرالیا است. در حین انجام کارهای بالینی خودآزمایی با تفسیرهای همراه و دستورالعمل ها طراحی شده است. این کتاب سومین سری از نشریات آماده شده توسط AMC ،  برای آماده شدن آزمون بالینی است.

مشاهده سایت اصلی و رفرانس:

https://www.arimgsas.com.au/product/amc-handbook-of-clinical-assessment

https://www.amcquestionbank.com/shop/amc-handbook-of-clinical-assessment


Handbook of Multiple Choice Questions 2009شناسه محصول: 900585
موجود

Handbook of Multiple Choice Questions 2009

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 79200تومان

برچسب ها :

Handbook of Multiple Choice Questions 2009

Handbook of Multiple Choice Questions 2009

 

هند بوک MCQ، جهت کمک برای شرکت در آزمون MCQ می باشد. این شامل تقریبا 600 پرسش چند گزینه ای که از بانک های AMC Exam گرفته شده است.
این کتاب از منابع اصلی توصیه شده جهت شرکت در آزمون MCQ می باشد.

Clinical Neurology Michael Aminoff 8/Eشناسه محصول: 798926
موجود

Clinical Neurology Michael Aminoff 8/E

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 13000تومان

برچسب ها :

Clinical Neurology Michael Aminoff 8/E

Clinical Neurology  Michael Aminoff  8/E

For more than twenty years, Clinical Neurology has helped students, residents, and clinicians understand the link between basic neuroscience and current approaches in diagnosis and treatment. Distinguished by its practice-oriented approach to neurology based on presenting symptoms, this trusted classic delivers the clearest and most concise introduction to the field available anywhere.

Features:

  • Essential concepts are presented within a framework of problems encountered in a clinical setting for greater relevance to real-world practice
  • More than 200 tables and figures put key information at your fingertips
  • Treatment protocols reflect the most recent advances in the field
  • Advances in molecular biology and genetics are incorporated throughout
  • NEW Introductory chapters on the neurologic history and examination and laboratory investigations
  • NEW State-of-the-art discussions of the molecular basis of Alzheimer disease and other dementias, spinocerebellar ataxias, motor neuron disease, muscular dystrophies, Parkinson disease, Huntington disease, multiple sclerosis, epilepsy and stroke; and coverage of recent advances in the treatment of neurologic complications of general medical disorders, headache and facial pain, movement disorders, seizures, and cerebrovascular disease, and other conditions
  • NEW Full-color illustrations that clarify neuroanatomic principles, clinical-anatomic correlations, pathophysiologic mechanisms, and clinical and radiological signs

مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 4شناسه محصول: 811970
موجود

مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 4

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 100000تومان

برچسب ها :

مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 4

مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 4 نمونه سوالات سایت mcq با پاسخ تشریحی

خریداری شده اکانت سه ماه ی سوالات با ارزش 325 دلار

مجموعه ای کامل برای امادگی در ازمون mcq استرالیا

https://www.amcqbank.com/Subscribe

مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 3شناسه محصول: 811998
موجود

مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 3

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 100000تومان

برچسب ها :

مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 3

مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 3

نمونه سوالات سایت mcq با پاسخ تشریحی

خریداری شده اکانت سه ماه ی سوالات با ارزش 325 دلار

مجموعه ای کامل برای امادگی در ازمون mcq استرالیا

https://www.amcqbank.com/Subscribe


مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 2شناسه محصول: 812004
موجود

مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 2

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 100000تومان

برچسب ها :

مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 2

مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 2

نمونه سوالات سایت mcq با پاسخ تشریحی

خریداری شذه اکانت سه ماه ی سوالات با ارزش 325 دلار

مجموعه ای کامل برای امادگی در ازمون mcq استرالیا

https://www.amcqbank.com/Subscribe


مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 1شناسه محصول: 888925
موجود

مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 1

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 204000تومان

برچسب ها :

مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 1

مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 1

نمونه سوالات سایت MCQ با پاسخ تشریحی

خریداری شده اکانت سه ماهه سوالات با ارزش 325 دلار

مجموعه ای کامل برای آمادگی در ازمون MCQ استرالیا

https://www.amcqbank.com/Subscribe


مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 3شناسه محصول: 888759
موجود

مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 3

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 170400تومان

برچسب ها :

مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 3

مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 3

نمونه سوالات سایت MCQ با پاسخ تشریحی

خریداری شده اکانت یکساله سوالات با ارزش 500 دلار

مجموعه ای کامل برای آمادگی در ازمون MCQ استرالیا

https://www.amcqbank.com/Subscribe


مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 2شناسه محصول: 888765
موجود

مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 2

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 170400تومان

برچسب ها :

مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 2

مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 2

نمونه سوالات سایت MCQ با پاسخ تشریحی

خریداری شده اکانت یکساله سوالات با ارزش 500 دلار

مجموعه ای کامل برای آمادگی در آزمون MCQ استرالیا

https://www.amcqbank.com/Subscribe


مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 4شناسه محصول: 888730
موجود

مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 4

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 170400تومان

برچسب ها :

مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 4

مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 4

نمونه سوالات سایت MCQ با پاسخ تشریحی

خریداری شده اکانت یکساله ی سوالات با ارزش 500 دلار مجموعه ای کامل برای آمادگی در آزمون MCQ استرالیا https://www.amcqbank.com/Subscribe


مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 5شناسه محصول: 888021
موجود

مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 5

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 170400تومان

برچسب ها :

مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 5

مجموعه بی نظیر نمونه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 5

نمونه سوالات سایت MCQ با پاسخ تشریحی

خریداری شده اکانت یکساله ی سوالات با ارزش 500 دلار مجموعه ای کامل برای آمادگی در آزمون MCQ استرالیا https://www.amcqbank.com/Subscribe


مجموعه ی تمامی 71 گاید لاین پزشکی استرالیاشناسه محصول: 875891
موجود

مجموعه ی تمامی 71 گاید لاین پزشکی استرالیا

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 193000تومان

برچسب ها :

مجموعه ی تمامی 71 گاید لاین پزشکی استرالیا

مجموعه ی تمامی 71 گاید لاین پزشکی استرالیا

تمامی گاید لاین های استرالیا(71 فایل پی دی اف شامل تمامی گاید لاین های استرالیا)

آخرین نسخه منتشر شده و آپدیت

منبع مهمی برای شرکت کنندگان ازمون mcq و سایر امتحانات پزشکی استرالیا


مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 1شناسه محصول: 812121
موجود

مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 1

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 100000تومان

برچسب ها :

مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 1

مجموعه سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 1

نمونه سوالات سایت mcq با پاسخ تشریحی

خریداری شذه اکانت سه ماه ی سوالات با ارزش 325 دلار

مجموعه ای کامل برای امادگی در ازمون mcq استرالیا

https://www.amcqbank.com/Subscribe


مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 5شناسه محصول: 818300
موجود

مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 5

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 100000تومان

برچسب ها :

مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 5

مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 5

نمونه سوالات سایت MCQ با پاسخ تشریحی

خریداری شده اکانت یکساله ی سوالات با ارزش 500 دلار مجموعه ای کامل برای آمادگی در آزمون MCQ استرالیا https://www.amcqbank.com/Subscribe


مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 1شناسه محصول: 819248
موجود

مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 1

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 100000تومان

برچسب ها :

مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 1

مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 1

نمونه سوالات سایت MCQ با پاسخ تشریحی

خریداری شده اکانت سه ماهه سوالات با ارزش 325 دلار

مجموعه ای کامل برای آمادگی در ازمون MCQ استرالیا

https://www.amcqbank.com/Subscribe


مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 4شناسه محصول: 819083
موجود

مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 4

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 100000تومان

برچسب ها :

مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 4

مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 4

نمونه سوالات سایت MCQ با پاسخ تشریحی

خریداری شده اکانت یکساله ی سوالات با ارزش 500 دلار مجموعه ای کامل برای آمادگی در آزمون MCQ استرالیا https://www.amcqbank.com/Subscribe


مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 3شناسه محصول: 819112
موجود

مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 3

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 100000تومان

برچسب ها :

مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 3

مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 3

نمونه سوالات سایت MCQ با پاسخ تشریحی

خریداری شده اکانت یکساله سوالات با ارزش 500 دلار

مجموعه ای کامل برای آمادگی در ازمون MCQ استرالیا

https://www.amcqbank.com/Subscribe


مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 2شناسه محصول: 819118
موجود

مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 2

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 100000تومان

برچسب ها :

مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 2

مجموعه بی نظیر سوالات امتحان mcq استرالیا با پاسخ تشریحی-مجموعه ی شماره 2

نمونه سوالات سایت MCQ با پاسخ تشریحی

خریداری شده اکانت یکساله سوالات با ارزش 500 دلار

مجموعه ای کامل برای آمادگی در آزمون MCQ استرالیا

https://www.amcqbank.com/Subscribe


Rapid Review of Clinical Medicine for MRCP Part 2: Pt. 2 (Medical Rapid Review Series) 2nd Editionشناسه محصول: 834057
موجود

Rapid Review of Clinical Medicine for MRCP Part 2: Pt. 2 (Medical Rapid Review Series) 2nd Edition

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 230000تومان

برچسب ها :

Rapid Review of Clinical Medicine for MRCP Part 2: Pt. 2 (Medical Rapid Review Series) 2nd Edition

Rapid Review of Clinical Medicine for MRCP Part 2: Pt. 2 (Medical Rapid Review Series) 2nd Edition

این کتاب یک منبع ارزشمند با 400 مورد خودآزمایی و سوالات تفسیر داده است که شامل تمام جنبه های پزشکی می باشد. گستره وسیعی از پوشش مطالب، تصویر فوق العاده، پاسخ دقیق و بحث سوالات است.

مرور کتاب با مراجعه به لینک زیر:

https://www.amazon.co.uk/Rapid-Review-Clinical-Medicine-MRCP/dp/1840760702


Marwah Internal Medicine MCQ : Reference from the latest edition of Harrisonشناسه محصول: 834080
موجود

Marwah Internal Medicine MCQ : Reference from the latest edition of Harrison

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 109000تومان

برچسب ها :

Marwah Internal Medicine MCQ : Reference from the latest edition of Harrison

Marwah Internal Medicine MCQ : Reference from the latest edition of Harrison

آخرین مجموعه کتاب سوالات پزشکی با پاسخ و نکات کلیدی

https://www.amazon.com/Marwah-Internal-Medicine-MCQ-Reference/dp/8123928661


1 2 3
logo-samandehi